Svatost, sebezapření a boj proti hříchu

Písmo na mnoha místech zdůrazňuje poslušnost Bohu a posvěcení, tedy oddělení od hříchu. Lidé se dostali od Boha svobodnou vůli a můžou se dobrovolně rozhodnou pro to, jestli na Něm budou závislí nebo ne. Bylo nám tak umožněno, abychom byli zachráněni ze smrti a z hříchu a mohli žít život s Ním.

Pokračovat ve čteníSvatost, sebezapření a boj proti hříchu