Zbožnost v pastorálních epištolách (část 2/3)

Obrátíme-li se do pastýřských listů apoštola Pavla, o mnoho nevystoupíme z konceptu zbožnosti, jak se s ním setkáváme u jiných novozákonních autorů. Pavel pracuje se zbožností jako s darem Boží milosti, ale zároveň i jako se základním požadavkem na život věřícího.

Pokračovat ve čteníZbožnost v pastorálních epištolách (část 2/3)

Co je zbožnost? (část 1/3)

Téma zbožného života se dnešnímu člověku může zdát jako něco velmi zastaralého. Co to vlastně je zbožnost? V češtině nám to slovo dnes už zní divně, snad trochu knižně. Pokud se ale zaměříme na slovo zbožnost a její užití různými novozákonními autory, ukazuje se, že se jedná o velice praktický přístup ke křesťanské víře. 

Pokračovat ve čteníCo je zbožnost? (část 1/3)