Blog

Vybrané články a kázání pro Vaše povzbuzení

Brown Wooden Gavel on Brown Wooden Table

22. 2. 2024

Michael Buban

Nesuďme, abychom nebyli souzeni (Matouš 7,1-5)

Ježíš zaslíbil, že ani brány pekel církev nepřemohou (Mt 16,18). Snažme se neurychlit naplnění tohoto zaslíbení tím, že si církev rozložíme, než se k těm branám pekelným vůbec dostane.

21. 2. 2024

Benjamin Buban

Svatost, sebezapření a boj proti hříchu

Písmo na mnoha místech zdůrazňuje poslušnost Bohu a posvěcení, tedy oddělení od hříchu. Lidé se dostali od Boha svobodnou vůli a můžou se dobrovolně rozhodnou pro to, jestli na Něm budou závislí nebo ne. Bylo nám tak umožněno, abychom byli zachráněni ze smrti a z hříchu a mohli žít život s Ním.
black chair lot

7. 2. 2024

Milan Buban

Ohlédnutí za sympoziem

Názvem „Na čem záleží“ jsme se pokusili přihlásit se k základním důrazům klasického letničního hnutí, mezi které patří posvěcený život, Biblí formované smýšlení, život z moci Ducha svatého, atd. Na sympoziu vystoupila celá škála řečníků od laiků po vystudované teology.
pink ice cream with red and blue berries on top

6. 1. 2024

Michael Buban

Ovoce Ducha nelze vymáhat zákonem

Ovoce Ducha nemohu natrénovat, ale mohu vytvořit dobrý prostor pro jeho růst, protože Kristus, který je ve mně, je živý a je stále se mnou.
tabby cat touching person's palm

2. 1. 2024

Milan Buban

Etický kodex sympozia 2024

Etický kodex sympozia 2024 lze shrnout v heslech svoboda - debata - diskuse - modlitba.

31. 12. 2023

Michael Buban

PF 2024

Přejeme Vám do roku 2024 radost, pokoj a Boží víru. Jsme rádi za Vaši přízeň, za pozitivní reakci na naši aktuální i plánovanou činnost a za modlitby, kterými nám žehnáte. Věříme, že nás Pán povede tak, abychom i my Vás, naše čtenáře, odběratele a přátele, mohli požehnat a udělat Vám radost.
silhouette of kneeling man

26. 12. 2023

Milan Buban

Modlitba sympozia 2024

Za sympozium (a na sympoziu) se modlíme takto: Drahý nebeský Otče. Prosíme Tě dej nám ducha moudrosti a zjevení, abychom Tě lépe poznali (Ef 1,17).
Words on a Christmas Bauble

17. 12. 2023

Michael Buban

Boží pokoj o Vánocích (Filipským 4,4-9)

V tomto kázání na Filipským 4,4-9 ukazuji, že Bůh je zdrojem našeho pokoje a tudíž i krásné, pokojné vánoční atmosféry.
fresh fruits, bowls, fruit bowls

9. 12. 2023

Michael Buban

Skutky těla a ovoce Ducha v místním sboru

Za seznamem neřestí se nachází seznam ctností známý jako ovoce Ducha. Slovo ovoce (řec. karpos) lze v kontextu Pavlovy argumentace překládat i jako „výhodu“ či „užitek“.

2. 12. 2023

Benjamin Buban

Víno ve Starém zákoně

Možná již někteří z vás slyšeli o Studijní bibli s výkladovými poznámkami (dále SBVP) a jejích článcích o víně.
orange fruit on green grass during daytime

25. 11. 2023

Michael Buban

Kontext páté kapitoly listu Galatským

Život v Duchu Pavel klade do kontrastu s životem podle zákona, a to zejména s ohledem na ovoce obojího. Pavel zde chce zřejmě říci, že zatímco dodržování Mojžíšova zákona člověka nijak neochrání od skutků těla (vv. 19n), život v Duchu má daleko lepší ovoce (vv. 22n).

18. 11. 2023

Michael Buban

Bůh vidí

Hagar dává Hospodinu jméno El-rói – Bůh, který vidí. je jedinou osobou v celé Hebrejské Bibli, která stojí Hospodinu tváří v tvář, vidí ho a dává mu jméno. Nikdo nikdy neprojevil vůči Bohu takovou přímočarost a málokdo takovou poslušnost jako Hagar.