Jak Den smíření souvisí s Večeří Páně

Bůh stvořil vesmír a vše, co je v něm. Ustanovil také morální zákony a zásady pro vztahy stvoření k sobě navzájem a k Němu samému. Lidi pak stvořil ke svému obrazu a potěšení. Chtěl, aby k Němu měli opravdovou, dobrovolnou lásku. Dal jim svobodnou vůli, aby se mohli rozhodnout, zda ho chtějí milovat a sdílet s Ním svůj život.

Pokračovat ve čteníJak Den smíření souvisí s Večeří Páně