Spolek letničních křesťanů se představuje

Sdílet článek:

Měli jsme spolu s manželkou tu čest sloužit Bohu na biblické škole v Kolíně bezmála 30 let. Za tu dobu jsme dospěli k šesti klíčovým hodnotám a třem oblastem, jež jsou důležité pro duchovní formování každého křesťana. Našimi hodnotami jsou: poznání Boha, ovoce Ducha, dary Ducha, dary služebností, odpuštění a evangelizace. Tyto hodnoty by se měly souměrně implementovat v oblastech hlavy, ruky a srdce, tzn. v oblastech intelektu, v praxi a v postojích.

Spolek letničních křesťanů jsme založili společně se synem Benjaminem jako volné pokračování naší dosavadní služby. Navazujeme na duchovní bohatství klasického letničního hnutí, které nás uvedlo ke Kristu, a které chceme zachovat pro budoucí generace. 

Následuje stručný výpis z naší registrace na webu www.justice.cz.

Posláním Spolku letničních křesťanů (dále SLK) je sloužit církvi studiem, zachováváním a vyučováním celé Bible. Dáváme si za úkol:

  • studovat celý biblický kánon a utvářet společenství letničních teologů – laiků i profesionálů
  • zachovávat všechny příkazy Ježíše Krista s vědomím plné závislosti na pomoci Ducha svatého
  • vyučovat každého, kdo chce na věčnosti žít s Kristem

Předmětem naší činnosti je:

a) pořádání sympozií, bohoslužeb, evangelizací, diskuzí, přednášek, workshopů, kurzů, školení, poznávacích zájezdů a konferencí zaměřených na témata: poznání Boha, ovoce Ducha svatého, dary Ducha svatého, dary služebností, odpuštění, evangelizace

b) osobní koučink a poradenství v oblasti biblického kánonu a zejména témat uvedených v bodě a)

c) vydávání a rozšiřování tiskovin, audio a video nahrávek, provozování vlastních webových stránek, využívání masových sdělovacích prostředků

d) spolupráce s křesťanskými církvemi a dalšími organizacemi podobného zaměření

e) pomoc lidem v nouzi

f) podpora studentů na teologických školách

První sympozium SLK se uskuteční v sobotu 27. ledna 2024 od 9 do 16 hodin. Ke společnému projednání jsme vybrali téma „Na čem záleží“. Většinu referátů a příspěvků přednesou absolventi biblické školy. Místem našeho sympozia je Podnikatelský inkubátor CEROP Kolín, Sokolská 1095.

Více informací o sympoziu naleznete zde: https://slkr.cz/sympozium

Napsat komentář