Sdílet článek:

Na 27. ledna 2024 plánujeme sympozium o ovoci Ducha, kde vystoupí celkem 8 řečníků. Srdečně zveme všechny čtenáře našeho blogu a kohokoli, kdo se zajímá o duchovní formování v letniční perspektivě. Za sympozium (a na sympoziu) se modlíme takto:

Drahý nebeský Otče. Prosíme Tě dej nám ducha moudrosti a zjevení, abychom Tě lépe poznali (Ef 1,17). Je mnoho bratrů a sester, kteří Tě milují, a přesto jim málo nasloucháme, protože jsou jiní než my. Ty jsi však řekl, že Kristovu lásku, o kterou nám jde především, poznáme ve všech jejích rozměrech teprve se všemi svatými. Pak budeme prostoupeni vší plností Boží (Ef 3,18-19).

Pomoz nám naslouchat názorům bratrů a sester a porovnávat je s Písmem, jak to dělali Berojští (Sk 17,13). Dávej nám sílu k bratrské výměně názorů bez vzájemného snižování, jak nás k tomu nabádá Jakub (Jk 4,11). Uschopni nás k vytváření teologických textů, abychom Tvé hodnoty předali generacím po nás.

Ve všem ať je vyvýšen Pán Ježíš Kristus. On jediný je pravda, cesta i život. Amen.

Tento příspěvek má 2 komentářů

  1. Milan Buban

    Amen. Tak se staň.

  2. Jaromír Slabý

    Ve všem ať je vyvýšen Otec i Syn a Duch Svatý. Amen.

Napsat komentář