Sdílet článek:

SVOBODA – DEBATA – DISKUSE – MODLITBA

Dne 27. ledna 2024 se v Kolíně uskuteční sympozium o ovoci Ducha, na němž bude celkem 8 řečníků hovořit o letničních duchovních hodnotách a jejich aplikaci. Diskuse na tomto sympoziu se bude řídit následujícím etickým kodexem.

  1. Názorová svoboda – chceme slyšet názory sourozenců v Kristu, a to i těch, se kterými ve všem nesouhlasíme
  2. Biblická debata – chceme vést debatu o našich názorech na Písmo, a to bez vzájemného osočování
  3. Odborná diskuze – chceme vést teologickou diskuzi a publikovat, o čem jsme debatovali
  4. Společná modlitba – toužíme se spolu modlit a prosit našeho Otce, abychom Jej lépe poznali

Ad 1. Názorová svoboda předpokládá svobodný přístup řečníků, kteří jsou našimi bratry a sestrami, ačkoliv svůj vztah k Pánu Ježíši Kristu možná vyjadřují jinak nebo jinde, než my. Nicméně, Spolek letničních křesťanů není rukojmím jakýchkoliv sporů, ani nemůže jakékoliv spory řešit.

Ad 2. Bratrská debata je výměna názorů o nějakém problému, která se řídí pravidlem největšího přikázání (Mt 22,37-40). Na sympoziu jsou nepřípustné argumentační fauly. Jakékoliv snižování druhého může být důvodem pro vyloučení dotyčného z bratrské debaty.1

Ad 3. Odborná diskuze je příležitost k promyšlení a zpracování toho, co jsme na sympoziu slyšeli a prodebatovali. Z pořízených záznamů a poznámek lze vytvářet texty, akademické i laické, které poslouží precizování a aktualizaci teologických názorů.

Ad 4. Společná modlitba je spojujícím prvkem všech účastníků sympozia. Je koordinována vedoucími spolku před konáním sympozia i po jeho uskutečnění.

  1. Viz přehled typických argumentačních faulů na http://www.obcanskevzdelavani.cz/work/ke-stazeni/argumentacni-fauly-A4-barva.pdf ↩︎

Napsat komentář